Vanuit passie voor opstellingen ben ik me meer en meer gaan richten op dit mooie werk. Op verschillende locaties organiseer ik familieopstellingen. Zowel 1 op 1 als in groepen.

Opstellingen hebben een magische werking. Als er situaties zijn waar je al lang tegenaan loopt, maar niet goed vat op krijgt, is een opstelling een unieke manier om daar contact mee te maken.

Individuele opstelling
Graag 1 op 1? Dan werk ik in huiselijke omgeving, of online. Daarbij wissel ik zelf af tussen representant en begeleider en vertaal ik wat ik zie en voel – en check dat met jou als vraagsteller.

Groepsopstelling
Je kunt een vraag inbrengen, die we in de groep gaan neerzetten. Door gebruik te maken van representanten, die op een aan te wijzen plek gaan staan, komt informatie beschikbaar uit het systeem dat opgesteld wordt. Dat kan een familie zijn, of een organisatie, of een abstract gegeven waar de begeleider aansturing voor geeft. De andere deelnemers vertegenwoordigen dan een deel van jouw verhaal.

De representant of begeleider die contact maakt met de aangewezen plek, geeft woorden en emotie aan wat er op die plek aan de hand is, waardoor inzicht verkregen wordt. De begeleider kan dan heling in gang zetten door te tonen waar verstrikking zichtbaar is, kleine interventies te plegen en een opening te bieden naar een nieuw perspectief.

Alleen al het meemaken van een opstelling, als representant, geeft een verruiming van je inzicht, vaak ook op eigen situaties, zelfs zonder dat je het concreet als eigen vraag hebt ingebracht.

Het is een prachtige ervaring en je bent van harte uitgenodigd een keer mee te doen, met een eigen vraag, of als geïnteresseerde.

Coachen met paarden zet ik in als dat van toepassing is. De paarden laten feilloos zien waar de spanning zit of wat er onderhuids gaande is. En omdat zij niet verstaan wat wij in woorden zeggen, maar de energie oppikken, is het een heel zuiver medium.

Meer weten? Neem contact op.